Samla & bevara 
Ett utforskande projekt om att samla, bevara och om kärlet som objekt. 
Samla, att ta något i sin hand, att greppa något, att ta det något in i sin värld av mening.  Bevara det samlade, kapsla in för en annan tid. Bevara i en miljö där det bibehålls opåverkat. Kärlet blir kapseln som skiljer det samlade från omvärlden. Som håller och bevarar det samlade.
Back to Top