I Avstånd
Examensarbete från HDK-Valand, Konstnärlig kandidatexamen i Design.  
I examensarbetet ville jag närma mig skogen. Jag ville följa flödet av resurser från skogen, hur de hanteras, färdas och hur utvinningen av dem påverkar ett landskap. Ett flöde som innebär en förflyttning av resurser, från land till stad, från råvara till produkt och från producent till konsument. En förflyttning där avstånd uppstår mellan material och dess ursprung. I avståndet ville jag skapa en koppling, söka efter vad som ryms, vinns och vad som går förlorat i avståndet till skogen. Arbetet resulterade i en bok där illustrationer, foto, ord och skapade objekt i trä, formar en fragmenterad berättelse om skogen. Följ länken för att se och läs hela boken.
https://issuu.com/linn.josefin/docs/iavsta_nd
Back to Top